Cocreating Enterprises

In 2020 is de snelheid en onvoorspelbaarheid van veranderingen substantieel groter dan nu.

Het kunnen beschikken over de juiste kennisbronnen op het juiste moment, maakt de organisatie wendbaar. Samenwerking met andere bedrijven of individuen geeft daarbij een voorsprong. In cocreatie ontstaan nieuwe producten, marktbenaderingen en verdienmodellen.

De kunst van het samenwerken laat zich vertalen in: het formuleren van een ambitie, het inrichten van het proces, het managen van de relatie en het creëren van meerwaarde voor alle partijen. Als adviseur en entrepreneur helpt Sinuo je hierbij.    

Binnen het werkgebied Co-creating Enterpises onderscheiden we de volgende aandachtsgebieden:

Workforce Flexibility
Community Building