Workforce flexibility

Grip op de externe inhuur begint met twee cruciale vragen: met welke externe partijen werken we samen en wat verwachten we van de samenwerking? Deze vragen laten zich langs verschillende invalshoeken beantwoorden. Het hanteren van diverse perspectieven maakt dat een consistente inhuuraanpak(strategie) kan ontstaat.

Sinuo ontwikkelde het 4-dimensions model. Op gestructureerde wijze worden inleen-wensen en –kwaliteiten van uw organisatie inzichtelijk gemaakt en in een startdocument vertaald.

We kijken naar inhuur vanuit een transactionele (kosten en processen), een inhoudelijke en een relationele bril. Op deze wijze komen domeinen als inhuurkosten, inhuurprocessen, inhuur ondersteunende systemen, het recruteren van externen, maar ook goed opdrachtgeverschap, kennisborging en kenniscreatie aan bod.

Sinuo consultants voerden verschillende succesvolle Workforce Flexibility projecten uit bij onder meer ABN AMRO.

Klanten

Dienst

Wie