HR Organisation & Technology

HR faciliteert bij ‘organiseer’-processen. Nieuwe vormen van samenwerken, vervagende grenzen van organisaties vragen om een andere HR-aanpak, -positionering en -instrumentarium. Kortgezegd: om een professionalisering van de HR-organisatie.

Om dit te realiseren dient een antwoord gevonden te worden op vragen als: Hoe ziet de optimale inrichting van mijn HR organisatie er uit? Hoe zorg ik ervoor dat mijn HR afdeling wendbaar, professioneel en transparant is? In hoeverre slagen wij er reeds in om de toegevoegde waarde van HR voor onze business aan te tonen? Sinuo ondersteunt haar klanten graag bij het analyseren en oplossen van deze vraagstukken.

Sinuo consultants hebben vele opdrachten naar tevredenheid uitgevoerd binnen het HR-domein. Zij waren onder meer werkzaam bij Aegon, DSM, Heineken, Stork, ICI, Ministerie van Justitie, Ministerie van Defensie.

We onderscheiden de volgende aandachtsgebieden:

HR Organisation
HR Innovation
HR Information Systems