HR Organisation

HR strategie is een afspiegeling van de organisatiestrategie. De inrichting van de HR-organisatie wordt daarvan afgeleid.

Sinuo hanteert het HR Stones Model als uitgangspunt om de optimale HR organisatie-inrichting te bepalen. Dit model helpt om aandachtsgebieden, rollen, processen en uiteindelijk toegevoegde waarde helder te krijgen.

Met als uitgangspunt de huidige HR-rollen en processen, een koppeling met de HR strategie,  komen we tezamen met u tot een definitie van het HR transitieplan. Dit plan bestaat uit een roadmap en professionaliseringsprogramma.

Sinuo consultants voerden succesvolle HR Organisation projecten uit binnen Ministerie van Justitie en Aegon.    

Klanten

Dienst

Wie