Inspiratie

ABN AMRO gooit roer om rond inhuur externen

Gerrit Zalm kondigde het tijdens een congres over interim management in januari 2011 al aan. De ABN AMRO gaat anders om met het inhuren van externen. Minder generieke interim managers. Meer tijdelijke, gespecialiseerde experts voor specifieke projecten. En of ze van een gerenommeerd bureau komen, dat is voor Zalm niet van belang. “Het is hooguit een indicatie van kwaliteit. Het gaat om de vent en niet om de tent.”
Lees verder »

Voeg commentaar toe

ABN AMRO zet integratie proces op de rails

Een militaire exercitie was het: 6.500 medewerkers in 9 maanden voorzien van een nieuwe positie. Sinuo-regisseur Robert Heier was projectleider voor ABN AMRO Particulieren en stuurde het resourcingsproces aan. Hoe verliep dat? Een impressie. Lees verder »

Voeg commentaar toe

Sinuo is geen nieuw Japans hapje

En ook geen Finse mobiele telefoon. Als Sinuo-team krijgen we regelmatig de vraag waar onze naam voor staat. Zie hier het antwoord: Sinuo staat voor een club enthousiaste, onafhankelijke professionals met wie u grip houdt op verandering. Lees verder »

Voeg commentaar toe

Een jaar na dato...: ROC Zeeland

Wat is er na het vertrek van Sinuo gebeurd? Wat leren we daarvan? In de rubriek Een jaar da dato kijken we terug met de klant. Dat levert interessante doorkijkjes op. Deze keer zijn we terug bij ROC Zeeland. Lees verder »

Voeg commentaar toe

Speerpunten voor en door Luvata

Hoe gaan we om met de crisis? Dat was destijds dé vraag van messingproducent Luvata. Sinuo-regisseur Ton Leeggangers ondersteunde de directie met een verbeterplan. Het voltallige personeel was betrokken op alle niveaus. Lees verder »

Voeg commentaar toe